Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Велес како град постојано бил расадник на уметници, сликари, копаничари, уметници и фотографи и имал сенс да ги препознава и поддржува уметничките вредности како и уметниците кои се родиле или твореле во него. Ова е приказна за еден сликар, фотограф, копаничар и фрескоживотописец, кој оставил трага не само во велешката туку и на македонската уметничка сцена и е дел од вистинската националната историја.

Ѓорѓи Зографски, велешкиот Пикасо, е роден во село Папрадиште, во околината на Велес. Неговиот татко Јаков бил мајстор-градител, копаничар и живописец од кого синот доста научил. Основно училиште завршил во Велес, а потоа со помош на рускиот конзул Иван Јастребов , како талентиран ученик, во 1887 година десет месеци учел сликарство во Москва и во Петроград.
Зографски е следбеник на делото на Димитар Андонов Папрадишки , роден во 1859 и починат во 1954 година, со кој започнал нов период во развојот на ликовната уметност во Македонија. Тој се движел низ Македонија, Русија, Бугарија и Србија, но останал верен на традицијата на зографскиот род Рензовци , кој потекнува а потоа и се развива од прочуениот зограф Дамјан Јанкулов кој се родил во 1770 и живеел до 1830 година.

Од времето кога престојувал во Русија нема никакви податоци, ниту познати дела.

Портретот на Димче Лефков

Ѓорѓи Зографски работел и иконостаси , икони и фрески, но во македонското ликовно творештво се значајни неговите портрети на личности од Велес и пошироко. Меѓу првите насликани портрети на Ѓорѓи Зографски е портретот на Димче Левков , цртан од фотографија. На лицето на овој човек лебди блага насмевка. Левков од обичен мануелен грнчарски работник станал раководител на грнчарска мануфактура во Велес,позната како Фабриката „Вила Зора“ на Левков со синовите. Оваа слика е создадена во 1921 година, со димензии на платното од 95,7 х 58,3 см и ја поседува Благој Лефков кој живее во Скопје.

Една година подоцна Зографски го насликал познатиот велешки трговец и мецена , Димко Чокала .Овој портрет има димензии од 145,8 х 88,7 см и е во сопственост на велешкатаа Гимназијата „Кочо Рацин“.

Портретот на Димитрија Аџи Манче Данов

Две години подоцна ,во 1924 година, Ѓорѓи Зографски го насликал и познатиот велешки мајстор, кујунџија Димитрија Аџи Манче Данов, познат во градот како Манче кујунџијата, чиј дуќан се наоѓал под Градскиот саат. Делото, како делумно оштетено и денес се наоѓа во кујунџискиот дуќан под саатот на неговиот пра-внук Стефанчо Манчев, кој е последниот наследник на кујунџискиот занает на своите дедовци.

Една а можеби и две години подоцна Зографски го нацртал и портретот на Димче Јовев, познат земјопоседник и црковен добротвор во Велес, како седи на стол во природна големина. Врз основа на истражувањето на Виолета Јовева , мажена Богевска која инаку е внука на Диме Јовев, портретот бил создаден во периодот кога дедо и Диме имал 70 години. Тој починал 1943 г. На портретот Јовев е насликан помлад , а веројатно е сликан од фотографија на која се наоѓаат повеќе познати велешани, меѓу кои и таткото на Перо Коробар. Димензијата на портретот изнесува 60 на 47,5 см.

Меѓу познатите дела на Зографски се уште и портретите на Јован Хаџи Панзов, татко на Ганчо Хаџи Панзов ,шпански борец и поет. Портретот е однесен во Софија од каде во 1983 година е вратен во куќата на Хаџи Панзови во Скопје.

Женски портрет насликан од Зографски

Прецизната уметничка рака на мајсторот портрертист ги создала и портрети на на Ристо Копанданов, пота на игуменот Спиридон и на Сава Мицајкова. Зоографски овие три портрети ги насликал во период од 1931 до 1940 година.

Папрадишко велешките црковни градители и зографи

Како позначајно дело на овој велешанец се вбројува и сликата на Папрадишко велешките црковни градители и зографи од периодот помеѓу 1941и 1942 година. Ова дело од среден формат содржи 14 портрети во форма на медаљони и бисти на градители, зографи и копаничари од Рензовско – Зографскиот род со потекло од селото Папрадиште што порано се наоѓало во велешко додека сега е населено место во Општина Чашка. На лентите се испишани имињата на најстарите и најславните представници на родот. Во 1942 година Зографски направил и зголемена реплика на ова слика со барокни рељефни орнаменти.

Неговата уметничка рака, исто така, во 1942 година го создава и портретот на Петре Здравев, насликан „по желба на игуменот Алексиј“, од манастирот „Свети Димитрија“ во Велес како подарок на кафанскиот еснаф во градот.

Ѓорги Зографски со семејството

Според сознанијата Зографски во својот работен век насликал 48 портрети на познати велешани, поединечни и групни, што го сврстува во редот на многу плодни македонски портретисти. Интересен е начинот на кој ги изработувал портретите. Бидејќи бил и фотограф, тоj прво ги фотографирал своите модели па потоа од фотографиите ги цртал ликовите ,настојувајќи да постигне фотографска сличност со ликот кој го сликал. Најчесто успевал многу реално да го пренесе ликот од фотографијата на платното.

Љупчо Данов

 

 

 

 

SEMM baner MK

Поврзани вести

lifer gif 300x250 Duma

 

Duma Banner

ezgif.com video to gif1

baner i od veles se moze

E baner

Konsalting Jovevi

Согласно член 4 од Правилникот за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од Буџетот на Општина Велес за субвенционирање на физички лица од подрачјето на Општина Велес за купен велосипед (Службен гласник на Општина Велес бр. 06/20), а во врска со Одлуката за определување на максимален износ на доделување на поединечна субвенција на физичко лице за купен велосипед за 2020 година (Службен гласник на Општина Велес бр. 06/20), Општина Велес објавува

ЈАВЕН  ПОВИК

за субвенционирање на физички лица за купен велосипед за 2020 година

 

 1. Опис на јавниот повик

 

Општина Велес на физичките лица кои ќе купат велосипед од денот на објавувањето на јавниот повик 27.05.2020г., заклучно со 26.06.2020г. ќе им субвенционира дел од трошоците направени при купување велосипед.

На барателот ќе му се надоместат дел од трошоците направени при набавка на велосипед во висина од 50% од вредноста на велосипедот, но не повеќе од 3.000,00 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход.

Јавниот повик ќе се реализира по принципот „прв дојден, прв услужен“.

 1. Право на учетво на јавниот повик

 

Право на учество на овој Јавен повик имаат физички лица кои ќе купат велосипед од денот на објавата на јавниот повик па се до 26.06.2020г., ќе поднесат барање за надоместување на дел од трошоците за набавка на велосипед, а кои ги исполнуваат условите од овој Јавен повик.

 1. Услови што треба да ги исполни барателот

Физичкото лице/барател е должно да ги исполни следниве услови:

 • да е жител на Општина Велес,
 • да нема добиено финансиски средства за набавка на велосипед од било кој извор во Република Северна Македонија (не го искористил правото на субвенционирање по овој основ),
 • велосипедот да го купил од денот на објавување до денот на завршување на Jавниот повик, односно до исцрпувањето на буџетот за оваа намена,
 • купениот велосипед да не биде помал од 24” (инчи), односно 60,96 санитметри, односно да одговара на популација деца кои не се помали од 8-9 години.
 1. Начин на пријавување на јавниот повик

Барателот за добивање субвенција е должен да ја поднесе следната документација:

 • Барање за субвенција (Барањето може да се подигне во архивата на Општина Велес или да се обезбеди од интернет страницата на Општината: www.veles.gov.mk),
 • фотокопија на важечка лична карта на барателот, како доказ дека е жител на Општина Велес,
 • фотокопија од трансакциска сметка на барателот,
 • доказ дека е извршено купување на велосипед и тоа: фискална сметка во оригинал или фактура со извод од деловна банка, со датум од денот на објавувањето до денот на завршувањето на Jавниот повик, односно до денот на исцрпување на средствата по овој основ,
 • изјава дека барателот нема искористено право на поврат на средства за набавка на велосипед на друг јавен повик од било кој извор во Република Северна Македонија (Изјавата може да се подигне во архивата на Општина Велес или да се превземе електронски од веб страната на општината).

            Едно физичко лице може да поднесе само едно барање за добивање на субвенција за еден велосипед.

Барањето за надоместување на дел од трошоците  за купен велосипед, заедно со потребната документација се поднесува во архивата на Општина Велес, на ул. Панко Брашнар бр. 1 Велес, секој работен ден од 07.30 до 15.30 часот, во затворен плик.

На пликот треба да е наведено: “Јавен повик за надоместување на дел од трошоците на физички лица за купување велосипед”.

Архивата на Општина Велес примените барања ќе ги евидентира со точното време на поднесување (датум, час и минута), заради воспоставување редослед по кој ќе се разгледуваат барањата.

 1. Начин на спроведување на Јавниот повик

 

За спроведување на Јавниот повик, Градоначалникот формира Комисија за спроведување на постапката за субвенционирање на физички лица за купен велосипед.

Општина Велес дополнително ќе ја извести јавноста за продолжување на рокот и по изминување на рокот од овој Јавен повик заради целосно исцрпување на средствата.

Финансиските средства ќе се сметаат за исцрпени односно доделени кога на предлог на Комисијата, Градоначалникот на Општина Велес ќе донесе решение за исплата на средствата.

 1. Начин на остварување на правото на надоместок

Градоначалникот на Општина Велес на предлогот на Комисијата носи решение за одобрување на барањето за барателите кои ги исполниле условите согласно Јавниот повик и исплата во рок од 30 дена од објавувањето на листата на физички лица за кои е донесено решение за одобрување на барањето. Уплатата на персоналниот данок на доход кој се одбива од доделената поединечна субвенција ќе ја изврши Општина Велес.  

Градоначалникот на Општина Велес на предлог на Комисијата носи решение за одбивање на барањето во рок од 20 дена од денот на завршувањето на јавниот повик за барателите кои не ги исполниле условите од јавниот повик.

 

 

 

                                                                   ОПШТИНА ВЕЛ

Согласно член 4 од Правилникот за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од Буџетот на Општина Велес за субвенционирање на физички лица од подрачјето на Општина Велес за купен сончев термален колектор (Службен гласник на Општина Велес бр. 06/20), а во врска со Одлуката за определување на максимален износ на доделување на поединечна субвенција на физичко лице за купен сончев термален колектор за 2020 година (Службен гласник на Општина Велес бр. 06/20), Општина Велес објавува

ЈАВЕН  ПОВИК

за субвенционирање на физички лица за купен сончев термален колектор

за 2020 година

 

 1. Опис на јавниот повик

 

Општина Велес на физичките лица кои ќе купат сончев термален колектор од денот на објавувањето на јавниот повик 27.05.2020г., заклучно со 26.06.2020г. ќе им субвенционира дел од трошоците направени при купување сончев термален колектор.

На барателот ќе му се надоместат дел од трошоците направени при набавка на сончев термален колектор во висина од 50% од вредноста на сончевиот колектор, но не повеќе од 20.000,00 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход.

Јавниот повик ќе се реализира по принципот „прв дојден, прв услужен“.

 1. Право на учетво на јавниот повик

 

Право на учество на овој Јавен повик имаат физички лица кои ќе купат сончев термален колектор од денот на објавата на јавниот повик па се до 26.06.2020г., ќе поднесат барање за надоместување на дел од трошоците за набавка на сончев термален колектор, а кои ги исполнуваат условите од овој Јавен повик.

 1. Услови што треба да ги исполни барателот

Физичкото лице/барател е должно да ги исполни следниве услови:

 • да е жител на Општина Велес,
 • да нема добиено финансиски средства за набавка на сончев термален колектор од било кој извор во Република Северна Македонија (не го искористил правото на субвенционирање по овој основ),
 • сончевиот термален колектор да го купил од денот на објавување до денот на завршување на јавниот повик, односно до исцрпувањето на буџетот за оваа намена,
 • сончевиот термален колектор да биде инсталиран на адресата на живеење наведена во личната карта на барателот,
 • станбениот објект да не е во фаза на градба и во него барателот да живее,
 • само едно лице од домаќинството може да поднесе барање за добивање на надоместок.
 1. Начин на пријавување на јавниот повик

Барателот за добивање субвенција е должен да ја поднесе следната документација:

 • Барање за субвенција (Барањето може да се подигне во архивата на Општина Велес или да се обезбеди од интернет страницата на Општината: www.veles.gov.mk),
 • фотокопија на важечка лична карта на барателот, како доказ дека е жител на Општина Велес,
 • изјава дека барателот и членовите на неговото семејство/домаќинство немаат искористено право на поврат на средства за набавка на сончев термален колектор на друг јавен повик од било кој извор во Република Северна Македонија (Изјавата може да се подигне во архивата на Општина Велес или да се превземе електронски од веб страната на општината),
 • фотокопија од трансакциска сметка на барателот,
 • доказ дека е извршено купување на сончев термален колектор и тоа: фискална сметка во оригинал или фактура со извод од деловна банка, со датум од денот на објавувањето до денот на завршувањето на јавниот повик, односно до денот на исцрпување на средствата по овој основ,
 • потврда за платен данок на имот за станбениот објект каде е инсталиран сончевиот термален колектор заклучно со претходната година пред објавување на јавниот повик.

Барањето за надоместување на дел од трошоците за купен сончев термален колектор, заедно со потребната документација се поднесува во архивата на Општина Велес, на ул. Панко Брашнар бр. 1 Велес, секој работен ден од 07.30 до 15.30 часот, во затворен плик.

На пликот треба да е наведено: “Јавен повик за надоместување на дел од трошоците на физички лица за купување сончев термален колектор”.

Архивата на Општина Велес примените барања ќе ги евидентира со точното време на поднесување (датум, час и минута), заради воспоставување редослед по кој ќе се разгледуваат барањата.

 1. Начин на спроведување на Јавниот повик

 

За спроведување на Јавниот повик, Градоначалникот формира Комисија за спроведување на постапката за субвенционирање на физички лица за купен сончев термален колектор.

Општина Велес дополнително ќе ја извести јавноста за продолжување на рокот и по изминување на рокот од овој Јавен повик заради целосно исцрпување на средствата.

Финансиските средства ќе се сметаат за исцрпени односно доделени кога на предлог на Комисијата, Градоначалникот на Општина Велес ќе донесе решение за исплата на средствата.

 1. Начин на остварување на правото на надоместок

По секое поединечно комплетно барање, Комисијата врши увид дека колекторот е купен и инсталиран во живеалиштето според личната карта на барателот, дека станбениот објект не е во фаза на градба и во него барателот живее.

Барателот е должен да и овозможи пристап на Комисијата до станбениот објект и просторот каде е инсталиран сончевиот термален колектор.

Од извршениот увид Комисијата изготвува записник со приложена фотодокументација.

Градоначалникот на Општина Велес на предлог од Комисијата носи решение за одобрување на барањето за барателите кои ги исполниле условите согласно Јавниот повик и исплата во рок од 30 дена од објавувањето на листата на физички лица за кои е донесено решение за одобрување на барањето.

Уплатата на персоналниот данок на доход кој се одбива од доделената поединечна субвенција ќе ја изврши Општина Велес.  

Градоначалникот на Општина Велес на предлог на Комисијата носи решение за одбивање на барањето во рок од 20 дена од денот на завршувањето на Јавниот повик за барателите кои не ги исполниле условите од овој Јавен повик.

 

 

 

                                                                    ОПШТИНА ВЕЛЕС

 
   
   
   
   

Најново